Pluspunt

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we op de Sint Jozef met de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4.

De groepen 3 en 4 werken met de boekenversie.
Dit bestaat uit:
rekenboeken en schriften
werkboeken
conditietrainer (waarin automatiseren centraal staat)
opzoekboekjes
toets boeken
sprinters (voor de plusleerlingen)

 

De groepen 5 t/m 8 werken met de digitale versie van Pluspunt 4.

Dit zijn lessen waarbij de uitleg gegeven wordt via het digibord, de verwerking doen de leerlingen vervolgens op een eigen Chromebook. Hierbij staat directe feedback en adaptief werken centraal. De toetsen zullen ook digitaal gemaakt worden. De kinderen hebben nog wel een klein werkschrift (omdat sommige opdrachten nu eenmaal geschreven of getekend moeten worden) en een rekenschrift waarop ze hun berekeningen moeten schrijven. Want wij vinden het als school nog steeds belangrijk dat de kinderen ook de berekening opschrijven en niet alleen een antwoord kunnen geven.


Hoe staat directe feedback centraal?
De leerlingen maken een som en zien meteen of deze goed of fout is, als de som goed is kunnen de leerlingen gelijk door, bij een fout antwoord moeten ze deze eerst verbeteren. De leerkracht loopt met een IPad door de klas en kan direct zien of de leerlingen de opdrachten goed of fout maken. De leerkracht heeft zo een duidelijk overzicht wie de stof beheerst en wie nog niet. Zo kan de leerkracht direct bij leerlingen langs gaan om extra uitleg te geven of om de leerling de goede richting op te sturen.


Hoe staat adaptief werken centraal?
Adaptief werken betekent op je eigen niveau werken. Het systeem is zo ingesteld dat het per leerlijn bekijkt hoe een leerling scoort. Scoort een leerling goed op een leerlijn dan zal het binnen die leerlijn moeilijke sommen aangeboden krijgen, scoort een leerling binnen een bepaalde leerlijn minder goed dan zal de leerling een niveau terug gezet worden op de leerlijn zodat het vanuit daar weer opgebouwd wordt. Zo is iedereen op zijn eigen niveau bezig.