Onze school

Het R.K. Kerkbestuur besloot destijds in de tuin van de pastorie (vandaar de straatnaam: Tuinstraat) een nieuwe school te bouwen. In juli 1919 was deze zesklassige school gereed.
In 1929 en 1930 werd de school uitgebreid met 2 lokalen aan de Kloosterstraat.
In 1953 werden er 5 lokalen bijgebouwd t.b.v. het voortgezet gewoon lager onderwijs. Deze lokalen werden later ook door het basisonderwijs in gebruik genomen.
In 1987, 1990, 1995 en 1996 werd de school verder uitgebreid met een zestal lokalen. Overigens is een uitgebreide geschiedenis van de St. Jozefschool beschreven in een 158 pagina’s tellend boekwerk, geschreven door Jeanne de Hoon.
Dit boek “Driekwart eeuw St. Jozefschool aan de Tuinstraat in Rijen” kunt u lenen bij de plaatselijke bibliotheek.
In het voorjaar van 1998 werd onze school getroffen door een fel uitslaande brand, waardoor een groot gedeelte van de school onbruikbaar werd.
De nieuwbouw/renovatie werd in het schooljaar 2000 - 2001 afgerond.
 
In het gebouw is naast de peuterspeelgroep ook een kinderdagverblijf en de buitenschoolse-opvang gevestigd.
Ook is de gymzaal op het terrein van de school aanwezig.
 
Onze school is gevestigd in het centrum van Rijen.
 
Als u meer informatie wenst, maak dan een afspraak.