Inspectierapport

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 23 februari heeft de Inspectie onze school bezocht.
Zij hebben 8 groepen bezocht, gesprekken gevoerd met Intern begeleiders, team, leerlingen en directie. Daarnaast hebben zij documenten bestudeerd.
Aan het einde van de dag voerden zij een afsluitend gesprek met management team, intern begeleiders, bestuur en directie.
Op basis van het bezoek is ons weer basistoezicht toegekend.
Vanuit  het rapport, wat u hier op de site kunt vinden en wat ook bij Scholen op de Kaart te zien zal zijn vanaf mei 2016, hebben we weer vervolgafspraken met het team gemaakt om door te blijven werken aan onze kwaliteit.
Deze afspraken worden via onze nieuwsbrief met onze ouders gecommuniceerd.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Cor Zijlmans

Download