Engels

Vroeg vreemdetalenonderwijs - Engels (VVTO)

Op de St. Jozef wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 Vroeg Vreemde Talen Onderwijs gegeven. Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) houdt in dat de kinderen in alle groepen wekelijks minstens 45 minuten les krijgen in een vreemde taal. Bij ons is dat Engels.

 

Er zijn een aantal voordelen van het leren van een extra taal op een jonge leeftijd. Op de eerste plaats hebben jonge kinderen nog geen moeite met het uitspreken van bepaalde klanken, ze pakken de uitspraak van een vreemde taal dan ook makkelijk op. Daarnaast worden de taalgebieden in de hersenen van kleuters extra gestimuleerd bij het leren van een taal. Hier hebben ze bij hun eerste taal, maar ook later bij het leren van andere talen, voordeel van. Het derde voordeel van het vroeg aanleren van een vreemde taal is het feit dat jonge leerlingen spelenderwijs in aanraking komen met een vreemde taal, waardoor ze vooral met plezier een nieuwe taal leren.

 

Naast het werken met de methode Join in worden er nog andere activiteiten in het Engels gegeven, zoals het zingen van Engelse liedjes, het doen van spelletjes in het Engels, voorlezen van Engelse prentenboeken, het lezen van Engelse boeken, bekijken van filmpjes, en het geven van andere lessen (gedeeltelijk) in het Engels.