Brede school

Vanaf het schooljaar 2007 – 2008 werken de scholen van de gemeente Gilze en Rijen bovenschools samen m.b.t. "Brede Schoolactiviteiten". Doel van deze activiteiten is het gericht bieden en creëren van kansen aan leerlingen door middel van het organiseren van binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten. Daarbij moet het voor kinderen vooral kennismaken zijn, maar wel zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de school. Het deelnemen aan activiteiten moet laagdrempelig zijn. Samenwerking met instellingen en verenigingen op het gebied van sociaal en cultureel werk en sport, alsmede op andere terreinen is daarom van groot belang. Concrete projecten die buitenschools lopen zijn "Sport’sCool" en Art’sCool, waarbij de kinderen kennismaken met diverse sporten en kunstzinnige activiteiten op het gebied van creativiteit en muziek. Binnenschools wordt er aanbod geboden binnen de disciplines Literatuur, Dans, Drama, Foto, Film, Muziek en Beeldend. In hun gehele schoolloopbaan maken de kinderen minimaal 2 keer kennis met elke discipline.

Op onze school zijn coördinatoren aanwezig die de sport- en culturele activiteiten aansturen.

 

Kunstpodium

Voor de binnenschoolse creatieve activiteiten hebben we leerkrachten van het Kunstpodium in huis gehaald. De leerlingen maken bij de leerkrachten van het Kunstpodium in vier blokken kennis met dans, drama, muziek en beeldende vorming. Er wordt altijd gestart met ontdekken: bespreken, benoemen van wat je weet, wat je ziet. Op basis daarvan worden de lessen verder uitgebreid. De kinderen presenteren hun werk aan elkaar en reflecteren op proces en product. De vakdocenten van het Kunstpodium sluiten aan bij gevraagde vaardigheden en materiaalgebruik. Bijvoorbeeld omgaan met elektriciteit of iets in 3D maken van diverse materialen. Ze sluiten, indien mogelijk, tevens aan bij thema's die al aan bod komen in de groep van taal of WO. 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport's Cool

 
Al sinds 2012 zorgt de stichting Sport'sCool ervoor, dat onze leerlingen naschools lekker kunnen sporten. Een kwartier na afloop van de laatste les (dus om 15.00 uur) begint op maar liefst vier dagen in de week onder leiding van een buurtsportcoach/vakdocent een uurtje bewegen in telkens weer verschillende sport- en beweegvormen. Meestal gaan de leerlingen binnendoor via de gang naar de sportzaal bij onze school maar soms wordt de sport 'nog echter' op een andere locatie in Rijen aangeboden. Er is apart aanbod voor leerlingen van de onderbouw en de bovenbouw. In twee maanden van het jaar (meestal juni en december) kunnen kinderen zich opgeven voor het sportaanbod van respectievelijk net na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Inschrijving loopt via de website van Sport'sCool waarop nog veel meer te raadplegen is voor dit zeer geslaagde initiatief dat op de Sint Jozef-school heel goed gebruikt wordt. Een sportperiode beslaat een half schooljaar (meestal 18 weken). Deelname kost momenteel 30 euro per kind per periode. Inschrijven voor meerdere sporten in een periode is mogelijk. Alle groepen werken met een maximum aan deelnemers. Soms wordt dat maximum na het exacte tijdstip van openstelling van de inschrijving heel snel bereikt. Het record staat op 1 minuut! Dus als je wilt meedoen, is het belangrijk om de informatie over het nieuwe aanbod goed te lezen en snel actie te ondernemen. Voor meer informatie ga naar www.sport-s-cool.nl. De Sport'sCool-contactpersoon van onze Sint Jozef-school is meneer Bas.