Aanmeldingsformulier

Het gehele jaar door kunnen leerlingen aangemeld worden ongeacht de leeftijd van het kind. U ontvangt van ons een bevestiging van de aanmelding. Voorafgaande aan het schoojaar waarin de leerling vier jaar wordt ontvangen de ouders/verzorgers een uitnodiging voor de officiële inschrijving. Gescheiden ouders, die beiden het gezag hebben en hun kind(eren) willen plaatsen op school, moeten hierna het inschrijfformulier beiden ondertekenen.

 

Bij zij-instromers (leerlingen die van een andere school komen) vragen wij na een gesprek met de ouders/verzorgers toestemming, om contact op te nemen met de huidige school. Een informatieboekje met aanmeldingsformulier is te verkrijgen via de peuterspeelzalen, de gemeente, bibli­otheek en uiteraard via de 6 katholieke ­scho­len en het secretariaat van SKO Nuwelijn.U kunt aanmelden door het digitale formulier in te vullen. (Ga naar formulier)

  

Voor de ouders van de kinderen die zich willen oriënteren op een  basisschool voor hun kind worden aan het begin van het kalenderjaar informatieavonden gehouden op de verschillende scholen

 

Voor meer informatie neemt u contact op met de adjunct-directeur van onze school, mevr. Lian van Strien.  

 

In tegenstelling tot verhalen die in het dorp rondgaan heeft onze school geen wachtlijst voor kleuters.