Muiswerk

Muiswerk

Schoolbreed werken wij met de oefensoftware van Muiswerk. Muiswerk is een interactief online oefenprogramma voor onder andere rekenen en taal. Het programma heeft een aantal punten waar wij als school de voordelen van inzien:

- het aanbod is afgestemd op het niveau van uw kind,

- uw kind kan zowel op school als thuis gebruikmaken van het programma en zo dus extra oefenen,

- de resultaten kunnen worden gevolgd door het kind, de leerkracht en de ouders. 

 

 

De school ziet het programma als een toevoeging op het lesprogramma. Per groep wordt bekeken op welke manier het programma wordt ingezet en met welke onderdelen wordt gewerkt. 
Muiswerk biedt een compleet pakket met oefenprogramma's. Kinderen maken toetsen, oefenen op maat in stapjes ('jouw oefeningen'), krijgen direct feedback en er wordt geëvalueerd. Het uitgangspunt van Muiswerk is dat er niet te veel tijd wordt besteed aan zaken die de kinderen al kennen, maar dat er juist aandacht en oefentijd wordt besteed aan de zaken die nieuw voor ze zijn. De leerkracht kan hierin een selectie maken door juist de onderdelen open te stellen, die op dat moment ook geoefend worden in de klas. 
 
Klik hier om direct naar Muiswerk te gaan.
Klik hier voor meer informatie over de Muiswerk Online Tablet-app.
 
Mocht het niet lukken om in te loggen, dan kunt u bij de groepsleerkracht de gebruikersnaam en (eventueel) het wachtwoord van uw kind(eren) opvragen. 
 
Inloggen op Muiswerk kan op de volgende manieren:
https://online.muiswerken.nl/jozefrijen log hier in met de verstrekte gebruikersnaam (en eventueel wachtwoord, u hoort van de groepsleerkracht of dit nodig is)
- via de Muiswerk Online Tablet app; log ook hier in met de verstrekte gebruikersnaam (en eventueel wachtwoord), vul bij schoolingang jozefrijen (zonder hoofdletters) in.
 
 

 

 

 
Inloggen op Muiswerk kan op de volgende manieren:
https://online.muiswerken.nl/jozefrijen log hier in met de verstrekte gebruikersnaam (en eventueel wachtwoord, u hoort van de groepsleerkracht of dit nodig is)
- via de Muiswerk Online Tablet app; log ook hier in met de verstrekte gebruikersnaam (en eventueel wachtwoord), vul bij schoolingang jozefrijen (zonder hoofdletters) in