Verrijking

Op KBS St.Jozef willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de intelligente en begaafde leerling. 

Deze leerling krijgt een extra aanbod aan verrijkingstaken die verwerkt wordt in de eigen groep en/of buiten de groep met begeleiding.

 

 

De leerling die duidelijk meer aan kan en goed zelfstandig kan werken, krijgt een extra aanbod in de eigen groep plus extra instructie om deze leerstof verdiepend te verwerken. 

 

Of de leerling krijgt daarbij ook een andere begeleiding bij verrijkingstaken en behoort tot ons zorgaanbod. Hierbij is het belangrijk dat de leerling leert om zijn eigen denk- en leerproces te doorgronden (klik), zodat hij verantwoordelijk wordt voor het eigen leerproces (klik). Voor de begaafde leerling is kennis verwerven meestal geen problerm en daarom ligt de nadruk in het bijzonder op het leerproces, het belang van fouten maken en daarvan leren, zelfreflectie en niet op het product. In een verrijkings- of plusklas leert het kind omgaan met situaties die aanpassing van hem/haar vragen. Hierdoor kan het ook beter samenwerken (klik) met kinderen uit de eigen groep op school. 

 

Ons zorgaanbod wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Het bepalen van een ander verrijkings-of zorgaanbod is niet uit -of in de verrijkingsklas. Het gaat immers om leren naar zelfstandigheid.  Een verandering wordt altijd overlegd met het kind en de ouders. 

 

In dit programma staan de volgende begrippen centraal:

 

  • Het opdelen en plannen van de verrijkingstaken in stappen.

  • Verrijkingstaken, keuzevakken en verplichte opdrachten afgestemd op de leerling.

  • Projectwerk en het leren zelfstandig uitvoeren van de opgedeelde taken.
  • Vooruitwerk en mindset en het zelfstandig uitvoeren van de taken.

 

 

Vaardigheid doorzetten bij een Logigram puzzel. Probeer het eens.