Groep 5

Algemene informatie groepen 5 (klik op deze link!)

 

Klik hier voor de website van groep 5a van juffrouw Sylvia en juffrouw Jirsca.

Klik hier voor de website van groep 5b van meester Bas.

 

 

 

BERICHTEN

19 mrt 2018 - Lentekriebels groep 5
Deze week zijn we op school bezig met het project Lengtekriebels.

 

We handelen de volgende lessen in groep 5:

 

les 1. Dit ben ik.

Welke bijzondere eigenshcappen heb ik zelf?

We zijn ons bewust van de schoonheidsideaalbeelden in de media.

We kunnen bijzondere eigenschappen noemen van andere kinderen.

 

Les 2. De mensen om me heen

Er zijn verschillende soorten type relaties.

Je weet welke mensen er belangrijk zijn voor je.

 

Les 3. Jongens en meisjes: wat hoort bij wie?

We kennen de overeenkomsten in rolgedrtag tussen meisjes en jongens

In de media worden de mannen en vrowuen op een sekse-stereotypische manier getoond.

 

Les. 4. Wat voor gevoel krijg jij, als...?

We kinderen onderscheid maken tussen prettige en niet-prettie manieren van aanraking.

We kunnen grenzen aangeven.

Iedereen heeft eigen wensen en grenzen.

Je mag een ander niet dwingen te doen wat je niet wil.

 

Les 5. Zullen we vrienden zijn?

We weten hoe we contacten moeten leggen en vriendschappen kunnen aangaan.

Je kunt op verschillende manieren vriendschappen aangaan.

Je kunt zelf manieren bedenken op een vriendschap te herstellen.

Je moet moeite doen om vriendschappen te onderhouden.


10 jan 2018 - Spelling
Is het nou jaager of jager en baker of bakker? Deze spellingsregels kunnen in groep 5 heel verwarrend zijn, vandaar dat we het nu groot op het raam hebben hangen:

 


16 aug 2017 - leerstof
Beste ouders/verzorgers,

 

Wij gebruiken deze algemene groepspagina voor beide groepen 5 om voor u een beeld te schetsen aan welke leeronderwerpen we momenteel werken. Voor specifieke informatie en foto's kunt u bij de groepspagina van groep 5A of 5B terecht.

 

Rekenen (Alles Telt)

De keersommen zijn nu erg belangrijk! We zijn bezig met het tafeldiploma, thuis oefenen is cruciaal!

www.tafelsoefenen.nl (echt een aanrader!)

http://www.ictgames.com/multiplication_rounding.htm

www.onlineklas.nl 

http://bijleszaanstad.nl/rekenen/doorelkaar/tempo/rekenen.swf (tafels oefenen middels een wolf die een konijn op wil eten, een grote hit in groep 5a)

http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=rekenen&categorie=tafels 

 

Rekenen (verhaalsommen, sluit heel goed aan op CITO):

www.redactiesommen.nl 

 

 

 

Taal (Taal Actief)

We zijn aan het werk in Thema 4.

In blok 4 (thema ‘Herinneringen) oefenen we:

 

 

- themawoorden

- tegenwoordige tijd en verleden tijd, wat te herkennen is aan het werkwoord

- basisvorm (zusje à zus, oude à oud, boeken à boek, loop à hele werkwoord!)

- voorzetsels

- een spannend verhaal schrijven

 

Spelling (Taal Actief)

We zijn aan het werk in Thema 4.

 

In Thema 4 oefenen we:

 

- hond-woorden

1. Je hoort aan het eind van het woord (of woordstukje) een t-klank.

2. Je maakt het woord langer. Wat hoor je in het meervoud? Honden? Dan schrijf je hond.

 

- bakker-woorden

1. Je verdeelt een woorden in klankgroepen.

2. Wat hoor ik aan het eind van de klankgroep?

3. Een korte klank (a/e/o/u/i/)

4. Je hoort aan het eind van de klankgroep een korte klank

5. Je schrijft daarna twee dezelfde medeklinkers

Bijv. sommige, helling, akkoord

 

- jager-woorden

1. Je verdeelt een woorden in klankgroepen.

2. Wat hoor ik aan het eind van de klankgroep?

3. Een lange klank (aa/ee/oo/uu/ie/)

4. Je hoort aan het eind van de klankgroep een lange klank

5. Je schrijft dan één teken

Bijvoorbeeld: totaal, heden, daling

 

Online tip:

www.leestrainer.nl