Groep 5

Algemene informatie groepen 5 (klik op deze link!)

 

Klik hier voor de website van groep 5a van juffrouw Sylvia en juffrouw Jirsca.

Klik hier voor de website van groep 5b van meester Bas.

 

 

 

BERICHTEN

10 jan 2018 - Spelling
Is het nou jaager of jager en baker of bakker? Deze spellingsregels kunnen in groep 5 heel verwarrend zijn, vandaar dat we het nu groot op het raam hebben hangen:

 


16 aug 2017 - leerstof
Beste ouders/verzorgers,

 

Wij gebruiken deze algemene groepspagina voor beide groepen 5 om voor u een beeld te schetsen aan welke leeronderwerpen we momenteel werken. Voor specifieke informatie en foto's kunt u bij de groepspagina van groep 5A of 5B terecht.

 

Rekenen (Alles Telt)

De keersommen zijn nu erg belangrijk! We zijn bezig met het tafeldiploma, thuis oefenen is cruciaal!

www.tafelsoefenen.nl (echt een aanrader!)

http://www.ictgames.com/multiplication_rounding.htm

www.onlineklas.nl 

http://bijleszaanstad.nl/rekenen/doorelkaar/tempo/rekenen.swf (tafels oefenen middels een wolf die een konijn op wil eten, een grote hit in groep 5a)

http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=rekenen&categorie=tafels 

 

Rekenen (verhaalsommen, sluit heel goed aan op CITO):

www.redactiesommen.nl 

 

 

 

Taal (Taal Actief)

We zijn aan het werk in Thema 4.

In blok 4 (thema ‘Herinneringen) oefenen we:

 

 

- themawoorden

- tegenwoordige tijd en verleden tijd, wat te herkennen is aan het werkwoord

- basisvorm (zusje à zus, oude à oud, boeken à boek, loop à hele werkwoord!)

- voorzetsels

- een spannend verhaal schrijven

 

Spelling (Taal Actief)

We zijn aan het werk in Thema 4.

 

In Thema 4 oefenen we:

 

- hond-woorden

1. Je hoort aan het eind van het woord (of woordstukje) een t-klank.

2. Je maakt het woord langer. Wat hoor je in het meervoud? Honden? Dan schrijf je hond.

 

- jager-woorden

1. Je verdeelt een woorden in klankgroepen.

2. Wat hoor ik aan het eind van de klankgroep?

3. Een korte klank (a/e/o/u/i/)

4. Je hoort aan het eind van de klankgroep een korte klank

5. Je schrijft dan één teken

Bijvoorbeeld: totaal, heden, daling

 

- bakker-woorden

1. Je verdeelt een woorden in klankgroepen.

2. Wat hoor ik aan het eind van de klankgroep?

3. Een lange klank (aa/ee/oo/uu/ie/)

4. Je hoort aan het eind van de klankgroep een lange klank

5. Je schrijft daarna twee dezelfde medeklinkers

Bijv. sommige, helling, akkoord

 

Online tip:

www.leestrainer.nl