Groep 5

Algemene informatie groepen 5.

 

Klik hier voor de website van groep 5a van juffrouw Sylvia en juffrouw Jirsca.

Klik hier voor de website van groep 5b van meester Bas.

 

 

 

BERICHTEN

16 aug 2017 - leerstof
Beste ouders/verzorgers,

 

Wij gebruiken deze algemene groepspagina voor beide groepen 5 om voor u een beeld te schetsen aan welke leeronderwerpen we momenteel werken. Voor specifieke informatie en foto's kunt u bij de groepspagina van groep 5A of 5B terecht.

 

Rekenen (Alles Telt)

In blok 1 oefenen we:

- Vermenigvuldigen (Begrip van de keersom, oftewel van plaatje naar som)

- Introductie in de tafel van 6 en 8 

- Kloklezen (zowel de kwartieren als de 5 voor half, 10 over e.d.)

- Lengtes vergelijken met cm en m

- Oppervlakte bepalen d.m.v. hokjes tellen

- Rekenen met geld (1 euro = 100 cent en gepast betalen)

- Optellen en aftrekken tot 100 met behulp de getallenlijn

Opmerking: Het tafeldiploma begint met de tafels van 1 t/m 5 en 10, daarna bieden we de tafels van 6 t/m 8 in een rustiger tempo aan. We starten hiermee na de herfstvakantie.

 

 

Taal (Taal Actief)

We zijn aan het werk in blok 1.

In blok 1 (thema 'Regels') oefenen we:

- 30 themawoorden

- Verschillende woordsoorten (lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk voornaamwoord en werkwoord)

- Het uitbreiden van een zin (b.v. ik eet) met een wat-, waar- en wanneerdeel. 

- N.a.v. een woordtrap de betekenis van een woord achterhalen.

- Stap voor stap een route uitleggen en de regels van een spel opschrijven.

 

Spelling (Taal Actief)

We zijn aan het werk in blok 1. Halverwege oktober gaan we naar blok 2. 

In blok 1 oefenen we:

 

- ng- en nk-woorden 

- eer- oor- en eur-woorden 

- aai- ooi- en oei-woorden 

 

Leefstijl

Beide groepen zijn momenteel bezig met thema 1 over 'De groep: Dat zijn wij!'. Centraal staat het beter leren kennen van elkaar en samen gedragsregels afspreken om een leuke, sociale groep te vormen. 

 


23 jun 2017 - waterpret
Preview foto

11 apr 2017 - Waar werken we aan de komende periode?
Rekenen Alles telt groep 5 blok 5

 

-          Je kunt de liniaal gebruiken

-          Je kunt meten in meters (m), centimeters (cm) en millimeters (mm)

1 meter  = 100 cm  = 1000 mm             1 cm = 10 mm

-          Je kunt kilogrammen (kg) en kilometers (km) met getallen onder 100

9         kg + 78 kg + 6 kg

-          Je kunt geldbedragen (kommagetallen) optellen

Bijv. 3,45 +  7,10 =10,55

Bijv. Het kost: 0,59 Euro Je betaalt met 2 Euro. Je krijgt 1,41 Euro terug

 

-          Je weet dat 1 liter = 100 centiliter (cl) = 1000 milliliter (ml)

75 cl is iets meer dan 0,7 liter

1 liter sap = 5 x 0,2 ml pakjes sap

-          Je kunt cijferend aftrekken

Bijv.:

376 - 118 =

300 – 100 = 200

  70 –   10  =   60

     6 –     8  =   -2 (te kort)

 

-          Je kunt vermenigvuldigen met tientallen

Je kent de tafelsommen t/m 10

Bijv. 5 x 30 = 150 (5x3=15)

-          Je kent de begrippen oppervlakte (grootte) en de omtrek (lengte)

-          De digitale kloktijden tot 12 zijn bekend. Je kunt de klok aflezen

Bijv: kwart voor 8 is 7.45

 

-          Je kunt standpunten bepalen. Je weet waar de foto is gemaakt

-          Je kent de betekenis van de km, m, dm en cm

1 km = 1000 m, 1 m = 10 dm, 1 dm = 10 cm, 1 m = 100 cm

 

De volgende rekenwoorden zijn bekend:

Maximaal / minimaal

Afronden / hoeveel / munten / biljetten

Maatbeker / halve / kwart

Honderdtal (200) / tiental (40) / eenheid (7)

Laadvermogen / wisselen / gemiddelde

Digitaal / analoog / vertrektijden / uur / minuut

Links / rechts / achter / voor

Lengtemaat / km / m  / dm / cm


16 mrt 2017 - Lentekriebels
Volgende week besteedt de hele school aandacht aan Lentekriebels!

http://www.weekvandelentekriebels.nl/ 

 

De lessen die wij geven zijn:

- Dit ben ik (over je kwaliteiten, het geven van complimenten, je talenten en positieve eigenschappen)

- De mensen om me heen (over familie, vrienden en clubs, oftewel de sociale kring)

- Jongens en meisjes: Wat hoort bij wie (rolgedrag, media, stereotypes, rolverwachting)

- Wat voor gevoel krijg je als ... ? (Ja-gevoelens, nee-gevoelens, je wensen en grenzen aangeven)

- Zullen we vrienden zijn? (Over vriendschappen en relaties)

 

We geven deze lessen in een open sfeer: vragen zijn welkom en kinderen worden uitgenodigd om te vertellen. Mochten kinderen vragen hebben die wat te diep ingaan op het onderwerp, verwijzen we graag naar hun ouders. 

 


30 nov 2016 - Spelling
Is het nou jaager of jager en baker of bakker? Deze spellingsregels kunnen in groep 5 heel verwarrend zijn, vandaar dat we het nu groot op het raam hebben hangen:

 


19 jan 2016 - Tips om te oefenen
Tafels:

www.tafelsoefenen.nl

http://www.ictgames.com/multiplication_rounding.htm

www.onlineklas.nl 

http://bijleszaanstad.nl/rekenen/doorelkaar/tempo/rekenen.swf (tafels oefenen middels een wolf die een konijn op wil eten, een grote hit in groep 5a)

http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=rekenen&categorie=tafels 

 

Rekenen (verhaalsommen, sluit heel goed aan op CITO):

www.redactiesommen.nl 

 

Spelling:

www.leestrainer.nl