Groep 4

Welkom op de groepspagina van de groepen 4.

 

Hier vindt u allerlei informatie met betrekking tot groep 4.

Voor informatie betreft een specifieke groep klikt u op een van de onderstaande links.

 

Klik hier voor de website van groep 4a

Klik hier voor de website van groep 4b

BERICHTEN

29 mei 2018 - Rekenen blok 5
Tijdens de rekenlessen leren we:

 

- klokken; 5 & 10 voor heel + half / 5 & 10 over heel + half

- werken met bouwplaten

- betalen met gepast geld en rekenen met geldbedragen

- handig rekenen

- eenvoudig delen

- keersommen (tafel van 1 t/m 5 & 10)

- noord/oost/zuid/west, plattegronden aflezen/gebruiken

 


29 mei 2018 - Spelling thema 8
Tijdens de spellinglessen leren we woorden met:

 

- woorden als jager (aan het eind van de eerste klankgroep een lange klank, dan schrijf je maar een klinker)

- woorden als bakker (aan het eind van de eerste klankgroep een korte klank, dan schrijf je twee medeklinkers)

- woorden als keuken (je hoort een tweetekenklank, je schrijft wat je hoort)

 

Daarnaast herhalen we de woorden/moeilijkheden die we geleerd hebben in de eerdere thema's. 


29 mei 2018 - Taal thema 8
Tijdens de taallessen leren we dit thema:

 

- zinnen maken door woordsoorten te gebruiken: lidwoord - bijvoeglijk naamwoord - zelfstandig naamwoord - werkwoord

- gebruik te maken van de alfabetische volgorde

- eigennamen (hoofdletter goed gebruiken)

- extra oefening met het zelfstandig naamwoord

- gebruik maken van een woordparachute om woorden te onthouden

 

Tijdens de lessen over woordenschat leren we de volgende woorden:

 

- week 1: de goederen, de voorraad, de toonbank, bestellen, bezorgen, in ontvangst nemen, deftig, de advertentie, het toestel, afrekenen, schuldig, ontkennen

- week 2: de keukenmeid, de knecht, de hofdame, bovenop, tussenin, onderop, de munt, aanbieden, uitbeelden, reeds, de fietsroute, ergens vol van zijn

- week 3: geheim, openlijk, op onderzoek uitgaan, betrappen, arresteren, overhalen, de aanbieding, in kas, de inbreker, de ruimte, wat mij betreft, kortom


13 mrt 2018 - Tafelsommen
Inmiddels zijn we gestart met het oefenen van de keersommen in groep 4! Elke twee weken oefenen we met een andere tafel, zodat we aan het eind van het jaar de tafels van 1 t/m 5 en 10 kennen. De tafels van 6 t/m 9 komen in principe in groep 5 aan bod. In de klas oefenen we veel met de keersommen, maar om de sommen echt te automatiseren is ook thuis veel oefenen belangrijk! Dit kan bijvoorbeeld door spelletjes met keersommen te doen op de computer, filmpjes over de keersommen te kijken op YouTube, maar ook door een tafelposter op de wc te hangen. 

 

Op de volgende momenten kunnen de kinderen hun tafeldiploma van de genoemde tafel(s) behalen:

- eind week 11 (12 t/m 16 maart): tafels van 1 en 10 door elkaar

- eind week 13 (26 t/m 30 maart): tafel van 2

- eind week 15 (9 t/m 13 april): tafel van 5

- eind week 17 (23 t/m 27 april): tafels van 1-2-5 en 10 door elkaar

- eind week 21 (21 t/m 25 mei): tafel van 3

- eind week 22 (28 t/m 31 mei): herkansing tafel van 3

- eind week 24 (11 t/m 15 mei): tafel van 4

- eind week 25 (18 t/m 22 mei): herkansing tafel van 4

- eind week 26 (25 t/m 29 mei): alle tafels door elkaar

 


09 mrt 2018 - Week van de Lentekriebels
Preview foto Tijdens de Week van de Lentekriebels (19 t/m 23 maart) komen de volgende lessen aan bod:

 

- In je nakie

Lesdoelen: De leerlingen:

* zijn zich bewust van situaties waarin ze wel of niet bloot mogen zijn

* respecteren verschillen rondom regels en afspraken over bloot zijn

* zijn zich ervan bewust dat iedereen behoefte heeft aan privacy

 

- Wat voel ik?

Lesdoelen: De leerlingen:

* weten dat wat als een prettige aanraking voor de één voelt, voor een ander onprettig kan zijn. En dat dit voor iedereen anders is

* worden zich meer bewust van aanrakingen die wel of niet gewenst, prettig en toelaatbaar zijn

* weten voor zichzelf wat zij een prettige en onprettige aanraking vinden

 

- Wie vind ik speciaal?

Lesdoelen: De leerlingen:

* krijgen inzicht in relaties en wie voor hen belangrijk of bijzonder zijn

* weten hoe je kunt laten merken dat je een ander aardig of lief vindt

* zijn zich ervan bewust dat je met verschillende mensen bevriend kunt zijn

 

- Een ja-, nee- of twijfelgevoel

Lesdoelen: De leerlingen:

* weten het verschil tussen een ja-, nee- en twijfelgevoel

* kunnen op verschillende manieren uiting geven aan nee-gevoelens

* weten dat ze moeten luisteren als een ander nee zegt

* zijn zich ervan bewust dat iedereen situaties en aanrakingen verschillend beleeft

* weten welke manieren het meest effectief zijn