Groep 3

We leren veel in groep 3, lees maar eens.

 

Lezen en taal  We maken gebruik van de methode Veilig Leren Lezen, de Kimversie.

De leerlingen leren in de kernen 1 t/m 6 alle klanken aan via stapeling van letters. Elk woord wat ze nieuw aangeboden krijgen, bestaat uit bekende letters en een nieuwe letter. We beginnen met ik en leren daar de i en de k. Daarna komt er de m bij en hebben we kim. En zo gaat het verder. In de kernen 7 t/m 12 worden de leesmoeilijkheden aangeboden. Woorden met sch, eind -d en -t, uw eeuw ieuw, dubbele medeklinkers en open lettergrepen met mmkm en mkmm. Het is voor leerlingen ook heel belangrijk om thuis te lezen. We bieden in de groep ook veel leesboekjes aan en promoten het bezoek aan de bibliotheek. Voor kinderen is de biebpas gratis.

Wanneer u thuis wilt oefenen met het technisch lezen, kunt u bij google veilig en vlot intypen. Er verschijnen dan per kern woordrijen die u kunt oefenen met uw kind.

 

Algemene informatie voor hulp bij thuis lezen.

Ouderbrief kern start, Ouderbrief kern 1, Ouderbrief kern 2, Ouderbrief kern 3, Ouderbrief kern 4, Ouderbrief kern 5, Ouderbrief kern 6, Ouderbrief kern 7Ouderbrief kern 8Ouderbrief kern 9Ouderbrief kern 10Ouderbrief kern 11, Ouderbrief kern afsluiting.

 

We werken op woensdag en vrijdag aan het groepsoverstijgende leescircuit; alle kinderen werken op eigen niveau. Het circuit is van 8.30 uur tot 9.00 uur. Het circuit start nog niet aan het begin van het schooljaar.

 

Rekenen. We maken gebruik van de methode Alles Telt. De onderdelen die behandeld worden, zijn: cijfers en getallen tot 20; aantal-getal, bijvoorbeeld het cijfer 3 bij 3 appels; splitsen van getallen bv 5 is 2 appels en 3 appels; optellen en aftrekken tot 20; hele en halve uren; geld en meten; verhaaltjessommen en getallen tot 100.

 

Schrijven. We maken gebruik van de methode pennenstreken nieuw. De leerlingen leren elke aangeboden letter te schrijven. Daarnaast leren ze de cijfers te schrijven. Ze schrijven met potlood.

 

Katechese. Methode trefwoord met verhalen uit de bijbel en spiegelverhalen.

 

Biologie. Methode Natuur Buiten Gewoon. We volgen de natuur het hele jaar door en ook techniek komt hierin aan bod.

 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Methode Leefstijl. Via thema's als De groep, Praten en Luisteren, Gevoel, Ik vertrouw op mij en Allemaal anders Iedereen  gelijk leren we elkaar kennen en om te gaan met elkaar.

 

Verkeer. De kinderen leren zich gedragen volgens verkeersregels en leren een aantal verkeersborden.

 

Handenarbeid. Eens per week van juf Monique. Juf Monique geeft eveneens 2 technieklessen in het jaar per groep. De handenarbeidles is op dinsdag.

 

Gym. Twee keer per week van de vakleerkracht. De kinderen gymmen in gymkleding en schoenen zonder zwarte zolen. De gymkleding gaat na elke gymles mee naar huis. De gymlessen zijn op maandag en donderdag.

 

 

Klik hier voor de website van groep 3a

Klik hier voor de website van groep 3b